Chi tiết

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2024 đối với sinh viên K24

Lưu ý:

- Những sinh viên K24 có tên trong Danh sách thiếu Bằng tốt nghiệp THPT khẩn trương liên hệ thầy Vũ Anh - phòng CTSV - A312 để bổ sung. (tải danh sách tại đây.