Chi tiết

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI ĐỐI VỚI K24 (Đợt 2 năm học 2020-2021)

http://hubt.edu.vn/tin-tuc/21-11-2020/huong-dan-quy-trinh-to-chuc-hoc-lai/114/8318/

Lưu ý:

  1. Thời gian đăng ký và duyệt kết quả đăng ký HỌC LẠI ĐỢT 2 từ 05/4/2021 đến hết ngày 16/4/2021.
  2. Thời gian học: Dự kiến từ ngày 26/4/2021 đến ngày 04/7/2021.

 

- link SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI: https://bit.ly/tin_chi_HUBT

- link CỐ VẤN DUYỆT: https://bit.ly/HUBT_GV

 

1- Kế hoạch Tổ chức học lại. Tại đây.

2- Hướng dẫn sinh viên, cố vấn học tập thực hiện quy trình đăng ký học lại. Tại đây.

3- Hỏi đáp về quy chế đào tạo theo tín chỉ. Tại đây.