Chi tiết

LỊCH THI CHI TIẾT LỚP HỌC LẠI (tháng 11 năm 2022) - update 22/12/2022

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI CÁC KHÓA K23, K24, K25, K26 ngày 25/12/2022 tại đây

 

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI K23 ngày 18/12/2022 tại đây

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI K24, K25, K26 ngày 18/12/2022 tại đây

 

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI K23 ngày 11/12/2022 tại đây

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI K24, K25, K26 ngày 11/12/2022 tại đây

 

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI K23 ngày 04/12/2022 tại đây

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI K24, K25, K26 ngày 04/12/2022 tại đây

 

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI K23 ngày 27/11/2022 tại đây

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI K24, K25, K26 ngày 27/11/2022 tại đây

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI K23 ngày 20/11/2022 tại đây

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI K24, K25, K26 ngày 20/11/2022 tại đây