THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 2Học kỳ 2Năm học 2023-2024
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Đại học chính quy17Chưa xếp lớp K24Đã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Cơ - Điện tửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Đại học Liên thông và Đào tạo từ xaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Đào tạo Tại chứcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Điện - Điện tửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Điều dưỡngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa DượcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Giáo dục quốc phòng - An ninhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Giáo dục thể chấtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kế toánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kiến trúcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Luật Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Môi trườngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Mỹ thuật ứng dụngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Ngân hàngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Ngôn ngữ AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Răng Hàm MặtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tài chínhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Thương mạiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Anh AĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Anh BĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng anh sau Đại họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Nga - HànĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Trung - NhậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng ViệtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa ToánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Triết và Khoa học xã hộiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Xây dựngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa YĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Viện Đào tạo Sau Đại họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
18Chưa xếp lớp K24Đã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Cơ - Điện tửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Đại học Liên thông và Đào tạo từ xaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Đào tạo Tại chứcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Điện - Điện tửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Điều dưỡngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa DượcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Giáo dục quốc phòng - An ninhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Giáo dục thể chấtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kế toánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kiến trúcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Luật Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Môi trườngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Mỹ thuật ứng dụngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Ngân hàngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Ngôn ngữ AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Răng Hàm MặtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tài chínhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Thương mạiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Anh AĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Anh BĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng anh sau Đại họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Nga - HànĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Trung - NhậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng ViệtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa ToánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Triết và Khoa học xã hộiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Xây dựngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa YĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Viện Đào tạo Sau Đại họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
24Chưa xếp lớp K24Đã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Cơ - Điện tửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Đại học Liên thông và Đào tạo từ xaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Đào tạo Tại chứcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Điện - Điện tửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Điều dưỡngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa DượcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Giáo dục quốc phòng - An ninhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Giáo dục thể chấtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kế toánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kiến trúcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Luật Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Môi trườngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Mỹ thuật ứng dụngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Ngân hàngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Ngôn ngữ AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Răng Hàm MặtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tài chínhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Thương mạiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Anh AĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Anh BĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng anh sau Đại họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Nga - HànĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Trung - NhậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng ViệtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa ToánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Triết và Khoa học xã hộiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Xây dựngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa YĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Viện Đào tạo Sau Đại họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
25Chưa xếp lớp K24Đã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Cơ - Điện tửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Đại học Liên thông và Đào tạo từ xaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Đào tạo Tại chứcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Điện - Điện tửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Điều dưỡngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa DượcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Giáo dục quốc phòng - An ninhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Giáo dục thể chấtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kế toánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kiến trúcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Luật Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Môi trườngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Mỹ thuật ứng dụngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Ngân hàngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Ngôn ngữ AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Răng Hàm MặtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tài chínhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Thương mạiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Anh AĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Anh BĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng anh sau Đại họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Nga - HànĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Trung - NhậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng ViệtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa ToánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Triết và Khoa học xã hộiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Xây dựngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa YĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Viện Đào tạo Sau Đại họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
26Chưa xếp lớp K24Đã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Cơ - Điện tửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Đại học Liên thông và Đào tạo từ xaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Đào tạo Tại chứcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Điện - Điện tửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Điều dưỡngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa DượcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Giáo dục quốc phòng - An ninhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Giáo dục thể chấtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kế toánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kiến trúcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Luật Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Môi trườngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Mỹ thuật ứng dụngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Ngân hàngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Ngôn ngữ AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Răng Hàm MặtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tài chínhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Thương mạiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Anh AĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Anh BĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng anh sau Đại họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Nga - HànĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Trung - NhậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng ViệtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa ToánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Triết và Khoa học xã hộiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Xây dựngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa YĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Viện Đào tạo Sau Đại họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
27Chưa xếp lớp K24Đã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Cơ - Điện tửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Đại học Liên thông và Đào tạo từ xaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Đào tạo Tại chứcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Điện - Điện tửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Điều dưỡngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa DượcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Giáo dục quốc phòng - An ninhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Giáo dục thể chấtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kế toánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kiến trúcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Luật Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Môi trườngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Mỹ thuật ứng dụngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Ngân hàngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Ngôn ngữ AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Răng Hàm MặtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tài chínhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Thương mạiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Anh AĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Anh BĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng anh sau Đại họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Nga - HànĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Trung - NhậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng ViệtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa ToánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Triết và Khoa học xã hộiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Xây dựngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa YĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Viện Đào tạo Sau Đại họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
28Chưa xếp lớp K24Đã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Cơ - Điện tửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Đại học Liên thông và Đào tạo từ xaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Đào tạo Tại chứcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Điện - Điện tửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Điều dưỡngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa DượcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Giáo dục quốc phòng - An ninhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Giáo dục thể chấtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kế toánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kiến trúcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Luật Kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Môi trườngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Mỹ thuật ứng dụngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Ngân hàngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Ngôn ngữ AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Răng Hàm MặtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tài chínhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Thương mạiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Anh AĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Anh BĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng anh sau Đại họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Nga - HànĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng Trung - NhậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Tiếng ViệtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa ToánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Triết và Khoa học xã hộiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Xây dựngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa YĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Viện Đào tạo Sau Đại họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1!