Chi tiết

TKB và Danh sách học lại đợt HK 1 năm học 2022-2023

Lịch học lại K24, K25, K26 tại đây

Danh sách đăng ký học lại Học kỳ I 2022-2023 K24, K25, K26 tại đây

Danh sách đăng ký học lại (đối với sinh viên cần xác nhận lại tại Khoa) tại đây

 

Lịch học lại K23 tại đây

 

Lịch thi chi tiết các Khóa tại đây