Chi tiết

DANH SÁCH, LỊCH HỌC, LỊCH THI LỚP HỌC LẠI - tháng 4/2023 (cập nhật 14/05/2023)

1 - Lịch học lại tại đây

    - Danh sách những học phần thay đổi lịch học: (cập nhật ngày 6/5/2023)

     - LỊCH ÔN TẬP, LỊCH THI  LỚP HỌC LẠI ĐỢT THÁNG 4/2023 (Bổ sung các học phần chưa có lịch) tại đây - CẬP NHẬT NGÀY 14/5/2023

2 - Lịch thi chi tiết theo ngày thi tại đây. (cập nhật 20/4/2023)

3 - Lịch thi chi tiết theo ngày thi tại đây. (cập nhật 04/05/2023)

- Tải lịch thi chi tiết ngày 14/05/20023 tại đây (cập nhật 11/5/2023)

5 - Danh sách học lại Khối sức khỏe tại đây.

6 - Danh sách học lại K24, K25, K26, K27 (cập nhật bổ sung 18/4/2023) tại đây. 

7- Danh sách học lại các khóa trước K24 tại đây.