Chi tiết

Quyết định 2392-QĐ-BGH vv ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

- Tải Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tại đây