Chi tiết

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bản mô tả chương trình đào tạo các ngành của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (cập nhật năm 2023)

Tải Bản mô tả Chương trình đào tạo tại đây.