Chi tiết

Đề cương chi tiết các môn học tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm học 2019 - 2020 (cập nhật năm 2021)

Đề cương chi tiết các môn học tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm học 2019 - 2020 (cập nhật năm 2021) tại đây